Rezerva telefonic

TITLUL PROIECTULUI Dezvoltare Hotel Dunărea prin modernizare și extindere
DENUMIREA BENEFICIARULUI MG TOUR SRL
SCOPUL PROIECTULUI A constat în dezvoltarea capacitații de deservire a structurii de primire turistică –Hotel Dunărea, prin lucrări de construcție și amenajare spațiu, respectiv refațadizare hotel, dotare cu lifturi, construire restaurant propriu și loc de joacă exterior pentru copii și creșterea gradului de eficiență energetică a hotelului, intervenind în mod direct în îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare si al prioritații de investiții.
OBIECTIVELE SPECIFICE Obiectivele specifice au fost:

 1. OS1. Asigurarea condițiilor pentru elaborarea, depunerea si implementarea proiectului:
  • Proiect elaborat și depus.
  • Management de proiect asigurat.
  • Masuri de informare si publicitate implementate.
 2. OS2. Structura de primire turistică extinsă, amenajată, dotată și funcțională prin:
  • Modernizare prin lucrari de construcție și amenajare spațiu, respectiv refațadizare, dotare cu lifturi, construire restaurant propriu și loc de joacă exterior pentru copii.
  • Dotări.
 3. OS3. Certificare sisteme de management și servicii si activități de internaționalizare implementate prin:
  • Realizare activități de internaționalizare prin participare la o expozitie internaționala în domeniul turistic.
  • Certificare sisteme de management al calitații (ISO 9001) si servicii (ISO 18513:2003, serviciile din turism – hoteluri si alte tipuri de spații turistice locuibile).
REZULTATELE PROIECTULUI Rezultatele proiectului au vizat:

 1. Rezultat 1 (R1). Condiții asigurate pentru elaborarea, depunerea și implementarea proiectului.
 2. Rezultat 2 (R2). Structura de primire turistică modernizată, amenajată, dotată și funcțională.
 3. Rezultat 3 (R3). Sisteme de management și servicii certificate și activități de internaționalizare realizate.
DATA DE ÎNCEPERE 11.07.2019
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 12.06.2017-31.12.2023
VALOAREA TOTALĂ, din care: 7.275.636,32
Contribuitie UE 3.582.365,84
Contributie nationala 537.354,88


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro